Odyssey Resources (1)

Sản phẩm 151-300
1 Bạch Đằng Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:03:53
Công ty ma, tuyển intern vào bóc lột rồi viện cớ đuổi tìm intern khác vào làm nên đăng tuyển 24/24. Không lên nổi staff đâu ae. Các bạn né đi thôi