NOIS (1)

Dịch vụ 1-50
51 Hoang Viet Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:26:09
_ Môi trường tốt cho Sinh viên thực tập. Những bạn chưa có kinh nghiệp, còn bỡ ngỡ với thế giới thực, chỉ loanh quanh với sách vở kiến thước nhà trường, thì vào đây sẽ học hỏi hiện thực._ Bạn cảm thấy như thế nào về chế độ OT:Có team có lương, có team không có lương, không rõ ràng trong cách tính toán._ Điều bạn thích:+ Môi trường tốt cho Sinh viên thực tập. Những bạn chưa có kinh nghiệp, còn bỡ ngỡ với thế giới thực, chỉ loanh quanh với sách vở kiến thước nhà trường, thì vào đây sẽ học hỏi hiện thực.+ Vừa thực tập, vừa có lương.+ Bãi đậu xe tầng hầm bảo vệ xe tốt.+ Có nước cho nhân viên uống lấy giá 50%_ Điều bạn không thích:+ Bắt thi chứng chỉ Microsoft, sau khi thi xong thì ràng buộc nhân viên phải làm 2 năm mà ko thông báo trước khi thi để nhân viên có sự lựa chọn.+ 2 leader tính bộc trực tốt tính.+ 2 leader thì bè phái nắng mưa thất thường, nặng nhẹ hoạnh họe nhân viên, ăn nói không chuyên nghiệp, thiếu văn hóa trong cư xử.NÓI CHUNG : Cty nhạt vl, chả ai nói gì với ai, cứ cứ cắm mặt làm.