NO POWER-UP (1)

Sản phẩm 1-50
6th Floor, B2/D7 Building, Tran Dang Ninh Street Ba Dinh Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 22:12:06
Pv ở đây một lần, các sếp có vẻ bố đời thích dạy bảo người khác sống kiểu này kiểu kia. Cty tuyển người liên tục vì cứ xong dự án là có người nghỉ