NMS (1)

Sản phẩm 1-50
138 Tran Binh Nam Tu Liem Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-12 15:09:01
Tao chưa đi phỏng vấn chỗ nào mà lễ tâm mặt lạnh như tiền như ở đây, trả lời thì cộc lốc. Công ty có vẻ nhỏ. Đến phỏng vấn thì chờ lâu nhưng chị HR cũng ra xin lỗi các thứ nên bỏ qua. Đang chờ kết quả phỏng vấn xem sao