Nittsu System Vietnam (1)

Sản phẩm 1-50
168 Tran Thai Tong Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:48:58
thấy công ty ghi 1 năm tăng lương 1 lần (chỉ 1 đợt tăng lương), mà mấy mẹ chắc HR vào review 1 năm lương tăng 4 -5 lần (lương gấp 4-5 lần) thì mình đéo hiểu kiểu j nữa, đầu vào 5 củ sau 1 năm lên 20 củ .. hư cấu v l