Nhựa Đông Á - DAG (1)

Sản phẩm 151-300
Tầng 9 -Tháp Tây-Hancorp Plaza - 72 Trần Đăng Ninh Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:25:42
- Chậm lương- Không trả tháng lương cuối- Trừ tiền bảo hiểm của NV nhưng không đóng- Hay trừ tiền NV không thoả đáng- Nhân sự thay đổi liên tục không có bàn giao- Là Cty gia đình có nhiều mâu thuẫn nội bộ và tranh chấp quyền lực. - phó chủ tịch cực kỳ ghê gớm, chèn ép NV.