NGV GROUP (1)

Sản phẩm 51-150
Cau Giay, Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 21:03:20
Công ty công nghệ nhưng không có định hướng phát triển công nghệ lâu dài, các hợp đồng chủ yếu do quan hệ mà có nên không bền vững, nhân viên lương thấp, chế độ chả có mẹ gì