Nexon Networks (1)

Outsource 51-150
District 10, Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:51:16
éo đủ tiền nuôi vợ nuôi con.làm sml, OT cũng sml.thấy đồng nghiệp nhiều hơn thấy mặt vợ.Manager như bòi.