NewSaigonSoft (NSS) (1)

Dịch vụ 1-50
243 Chu Van An Binh Thanh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-12 15:06:30
Thôi ai có ý định vào thì nên cân nhâc.Cty này lời hứa chỉ để nói thôi, thực hiện thì chả biết khi nào. muốn nhân viên tận lực thì trước tiên hãy tôn trọng nhân tí đi :)