Neotek (1)

Sản phẩm 1-50
Tòa nhà A&C, số 02 Trường Sơn, Phường 2 Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:58:08
Ko bik luc truoc lam sao, nhung sau nay thi cong viec tai day thay cung on, luong bong cung OK, ko co thuong cac dip le nhung tang luong % kha on. Thich hop cho may ban fresher, junior vao lam. Minh lam day duoc gan 2 nam roi