Neos Corporation (1)

Dịch vụ 151-300
Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:57:17
cty outsource như các cty khác quản lý thì là mấy ông brse hoạc làm lâu lê n lão làng chứ khg có trình độ quản lý, mấy ông bên nhật người việt thì lởm khởm tương ứng nói chung làm 1 thời gian và nghỉ khg ấn tượng