NAVAJO VIETNAM (1)

Sản phẩm 1-50
42 đường số 7, Khu Dân Cư Trung Sơn, Bình Hưng Binh Chanh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:02:02
công ty này thuộc nhà đầu tư bên thẩm mỹ Ngọc Dung. Sản phẩm thực phẩm chức năng thực chất là đội lốt từ sản phẩm chính của mỹ Phẩm Advance và Swan, đã thay hình đổi vỏ. Sản phẩm ghi sx ở mỹ nhưng thực chất sx ở vn như thuốc kém chất lượng, hàng kem trộn, hết hạn thì thu hồi đem về đổi vỏ