Napa Global (1)

Outsource 1-50
Hai Chau, Da Nang

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:30:09
Công ty này mới thành lập hơn 1 năm, ban đầu ứng tuyển khi phỏng vấn thì cũng thấy ái ngại vì công ty nhỏ, cơ sở vật chất cò thiếu, nhưng khi phỏng vấn thấy các anh là người dễ gần và thấy chia sẻ về công ty mục tiêu cũng nhiều cái hay..và mình cũng đồng ý nhận offer, sau gần 1 năm làm thấy công ty cũng bắt đầu ổn định rồi, nhân viên anh em rất đoàn kết, vui.. lương lậu, benefit thì tốt đặc biệt anh em quản lý thấy gần gủi, nói chung rất tốt hy vọng công ty phát triển và được làm việc lâu dài :).