Mường Thanh Group (1)

Sản phẩm 301-500
Lo CC2 , Bac Linh Dam Hoang Mai Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:45:43
Công ty gia đình nên hệ thống quản lý lỏng lẻo, không có kế hoạch rõ ràng.Tuy nhiên anh chị em đối xử với nhau như người nhà, môi trường dễ chịu, nhiều hoạt động nội bộ.