Mulodo (1)

Dịch vụ 51-150
7 Room 203, DC Tower, 111D Ly Chinh Thang St, Ward 7 District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:47:48
Thực ra công ty cũng ổn, mình làm quen việc thì cũng thấy không có gì là quá đáng. Cảm thấy vui vẻ thì gắn bó và up skill, không thì công ty vẫn tạo điều kiện kiến thức tốt cho các bạn về tương lai lâu dài mà :)