Mobilefolk (1)

Sản phẩm 1-50
Nguyễn Chánh Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:48:07
Đánh giá 1 cách khách quan, gọi là công ty thì cũng chưa phải vì không có đăng ký giấy tờ, gọi là làm việc như kiểu freelance lương cầm về 1 cục,Nhược điểm: Không được đóng bảo hiểm, không có thưởng tháng 13 nên deal lương cao nên 1 chút.Ưu điểm: vì là dạng freelancer nên thời gian thoải mái, có người nấu ăn trưa rất ngon.