MK Smart (1)

Sản phẩm 301-500
19 Duy Tân Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:51:36
Sếp ăn chặn của nhân viên, làm sales tròn 1 năm không được hưởng lương doanh số, lương thì 3 cọc 3 đồng không đủ sống. Làm 1 năm rút kinh nghiệm rồi té, không dây dưa.