Miichisoft (1)

Dịch vụ 1-50
120 Truong Chinh Thanh Xuan Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-12 18:55:45
Hôm qua đi phỏng vấn vị trí fresher android với công ty này, phần logic toán cảm thấy dễ, còn phần thuật toán trả lời dc 8/10, tôi offer 600$ liệu có đỗ dc không các bác? rate 5* lấy hy vọng comeback thôi :(((