MEGASOFT GLOBAL (1)

Sản phẩm 1-50
Nam Tu Liem, Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 22:07:10
công ty có quả giám đốc đéo thể ngửi được, chỉ được cái nói mồm, anh em làm việc quần quật đéo có tiền, mùa hè nóng đéo chịu được cũng k cho mở điều hòalàm 1 năm mới đóng bảo hiểm, OT k có lương, giám đốc, vợ giám đốc suốt ngày ngồi soi, mệt mỏi lắm =))dev kinh nghiệm 1 năm lương 6tr, tôi khuyên các ông đến thực tập hay gì thì né ra đéo hiểu giám đốc kiểu gì có ông lead kỹ thuật ngon nhất cty cũng ra đileader k có đâu, giám đốc k biết tý kỹ thuật nào, nói cũng cty k có tương lai các bạn ạ