Mega Market (1)

Sản phẩm 301-500
District 2 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-10 18:30:53
Môi trường ổn. Mỗi năm tăng lương 1 lần, bảo hiểm phúc lợi đầy đủ.Điểm trừ: Lương thấp chưa từng thấy, nói là cộng thêm 400 tiền lạnh nhưng trừ tiền bảo hiểm đi thì vẫn thấp lẹt đẹt. Lương thời vụ lại cao hơn lương nv chính thức. Môi trường làm việc thỉnh thoảng gặp mấy người trình độ cấp 3 vào làm nghe cách nói chuyện không ưa nổi.