Maxgroup (1)

Sản phẩm 51-150
22 Xuan La Tay Ho Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-11 15:37:48
Đi phỏng vấn 2 vòng trời nắng chang chang giữa mùa hè cả chục cây số. HR cười cười nói nói hứa hẹn báo kết quả sớm xong mất hút luôn.