MangoAds (1)

Sản phẩm 1-50
319 Ly Thuong Kiet District 11 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 22:34:50
Với tư cách là 1 nv cũ, mình thấy mấy bạn mà bị đuổi á, nên bỏ thời gian ra xem lại bản thân đi ha. Mấy bạn đang tự huyễn hoặc bản thân là mình bị đuổi vì lí do nhảm nhí, sếp tồi, abcxyz... thật ra bất tài vô dụng thì đầy cả ra, đuổi bớt vài người cũng chẳng sao nhé. Cái này mình nói thật, bớt tí thời gian trau dồi bản thân thay vì lên *** thì hơn.Chúc các bạn mau mau bớt sân si,Thân.