Lotte Data Communication (1)

Dịch vụ 51-150
12 Tầng 11, Tòa Petroland, Số 12 Tân Trào District 7 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:57:26
Công ty ngon đó mà ko có gái :D. Không có chia ô vuông.Quán triệt đường lối, tư tưởng của đảng. Do đó công ty phát triển theo hướng lâu dài, không có đi theo sự phồn vinh giả tạo như những công ty khác.