Lixibox (1)

Sản phẩm 1-50
13 34 District 2 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 21:55:57
Chạy từ tút Q.Tan Bình sang Q2 để pv vị trí Front-end từ năm 2019, tới nay vẫn đéo thấy hồi âm :v. Mất thời gian vcc, range lương trên itviec thấy khủng nhưng có lẽ chỉ là quảng cáo.