LIFESUP Việt Nam (1)

Sản phẩm 1-50
Cau Giay, Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-10 18:27:18
Từng làm TTS ở đây mình có nhận xét chủ quan như sau:- Ưu điểm:+ Thời gian làm việc quy định là 8h30 nhưng thực tế đến từ 8h30-9h00 là okie tất.+ Môi trường nhiều người trẻ, dễ hòa đồng.+ Gái xinh sẵn có, nhất là em bên tuyển dụng xinh mê hồn :)+ TTS xin nghỉ giữa chừng công ty vẫn gửi trợ cấp đàng hoàng.- Nhược điểm:+ Đào tạo thì phải làm cho công ty 2 năm. + Khi bảo vệ mock xong sẽ là CTV (có người làm CTV đâu đó 6 tháng rồi vẫn chưa lên). Mà lương CTV là 4-5 triệu.