LacHong Tech (1)

Sản phẩm 1-50
B15 Khu Đô thị Đại Kim, đường Nguyễn Cảnh Dị Hoang Mai Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:52:04
Hnay vừa ngồi với mấy anh em, hỏi han xem cty thế nào rồi.Hoá ra h còn chó hơn xưa.Thôi h ai ở lại đc thì ở, ai đi thì đi.Âu cũng là 1 trải nghiệm cho anh em.