Kyanon Digital (1)

Dịch vụ 51-150
294 Trường Sa Phu Nhuan Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-11 23:50:40
Công ty luôn tuyển intern để gánh dự án lớn, lương thì thấp bèo, bốc lột sức lao động trên danh nghĩa thực tập sinh(học hỏi)