Kiaisoft Việt Nam (1)

Outsource 1-50
Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:57:11
có ông cto cũng hiền hiền, được training đào tạo.thi thoảng a e nhậu nhẹc, vẫn hơi ít người, dc hơn chục mạng.