Keysky (1)

Sản phẩm 1-50
1 Dinh Thon Nam Tu Liem Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-14 00:28:30
Thái độ HR thượng đẳng chửi ngay ứng viên nếu hỏi JD mà ko nộp CV vì sau khi đọc JD cảm thấy không hợp. Không biết hr như thế thì bao giờ công ty đóng cửa nhỉ. Hr như thế chứng tỏ công ty văn hóa thấp làm ăn chộp giật thôi.