Ken Media Services (1)

Sản phẩm 1-50
2 Đường D1 District 7 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:11:26
Ưu: Trả lương chỉ có sớm chứ chưa bao giờ trễNhược: Lương thấp, 1 người làm 10 việc nhưng vẫn bị chê là ít việc. Công ty gia đình và với một mớ drama do chính mấy sếp tạo ra. Lúc nào cũng cho rằng mình đang ban phát ân huệ cho nhân viên.Không thấy hướng phát triển nên next