JOURNEYHORIZON (1)

Sản phẩm 1-50
District 5, Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:45:52
Phỏng vấn cố tình nhây tới hơn 3 tiếng để trốn làm việc buổi sáng. Trong lúc phỏng vấn toàn hỏi những câu hỏi ngoài lề không liên quan tí nào đến vấn đề chính.Không nên phỏng vấn ở đây mất thời gian.