Janeto ICT (1)

Dịch vụ 1-50
Binh Thanh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:02:03
Công ty môi trường rất tốt, thân thiệt, mấy a cực nhiệt tình.Nhưng lương hơi bèo, nhân viên vào cũng nhiều mà ra cũng nhiều.Rất thích hợp cho các bạn sv mới ra trường học hỏi kinh nghiệm.