ITC TEL (1)

Dịch vụ 51-150
Nguỵ Như Kontum Thanh Xuan Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:03:50
công ty như l**. lương thì thấp 1 ngày chạy xe máy 100 200km là bình thường. Làm việc như công nhân đ cần dùng chất xám