IT Consultis (1)

Dịch vụ 51-150
19 Tan Canh Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:01:41
Công ty nhỏ. Ae cũng thân hơn mấy nơi lớn. Hàng họ đầy đủ 2 màn, mac-mini. Lương ok. Ko có lương 13 1 cục mà chia đều 12thg.OT thì thêm ngày nghỉ. Process nhanh cực nhanh