iSentia (3)

Sản phẩm 1-50
Robot Tower, 308-308C Dien Bien Phu District 3 Ho Chi Minh

Nhân viên đã từng làm việc ở Isentia (Dev)    

2020-08-13 18:51:25
Nhìn trên phương diện tổng quan thì đây là công ty đa quốc gia với bề dày kinh nghiệm phục vụ những khách hàng lớn. Cty luôn có định hướng cho sự phát triển về sản phẩm, dịch vụ. Môi trường làm việc khá thân thiện, cởi mở và có nhiều cơ hội cho phát triển sự nghiệp.

Ẩn Danh (Dev)    

2020-08-13 18:50:57
Mình thấy môi trường làm việc ổn.

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:59:54
Môi trường tạm được. Ngành thì khá hot, cố gắng tru tréo cũng có cái học. Drama đầy rẫy giữa nhân viên già và nhân viên trẻ. Tình trạng lậm quyền và don't give a shit thấy được rất rõ. Cái được là nhân viên hòa đồng. Nếu yên phận thì là môi trường lý tưởng. Mồm miệng quá thì không phù hợp. Cấp quản lý tần tần lớp lớp chả hiểu làm được gì, communication với vùng cũng khập khiễng, chính sách, đề xuất gần như không thực hiện được hoặc "chờ đợi là hạnh phúc"Công ty đang trong quá trình chuyển đổi do đổi sếp tổng ở Úc, toàn bộ sếp key ở vùng đã nghỉ, regional người mới, local thì người cũ, bất cập về vận hành. Nguyên lý hoạt động là: " Sống lâu lên lão làng"