IPCOIN (1)

Sản phẩm 1-50
225D Trần Quang Khải, phường Tân Định District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:10:58
Quả review tăng lương toàn cú lừa.Bảo giữa năm review tăng lương thì thông báo giữa năm là cuối tháng 6.Tưởng đâu cuối tháng 6 được review nhưng KOOO, kéo sang đầu tháng 7 đã.Tưởng đâu tháng 7 review xong tưởng sẽ được tăng lương luôn nhưng KOOO, tháng 8 mới bắt đầu tăng lương.Đeo hiểu sao có 1-2 tháng sau tăng lương cũng keo kiệt vậy.Đội quản lý toàn đi bợ đít xếp tổng còn với nhân viên thì keo từng đồng.