INSPIRE LAB TECHNOLOGY (1)

Outsource 1-50
District 2, Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:29:46
Công ty này là công ty núp bóng bọn Trung Quốc, anh em vào làm chủ yếu vì tiền và không bận tâm đến pháp luật hay có ngày xã hội đen nó ập tới thì cứ thoải mái. Công ty không đóng BHXH cho nhân viên. Được cái có bao cơm trưa + Trà sữa. Lead thuộc dạng macro-management để ý nhân viên từng li từng tí nói chuyện khá khó chịu.