InnomizeTech (1)

Dịch vụ 1-50
64 Bach Dang Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:51:34
Lương và thưởng cũng như các công ty khác thôi. Công ty nhỏ, ít người nên cũng hơi chán. Nhưng được học, nghiên cứu và làm rất nhiều thứ mới nên skills lên cũng đáng kể. Công ty có chính sách hỗ trợ học phí cho học các chứng chỉ cần thiết để sd trong cv nữa. Nói chung cũng ổn cho các bạn nào giỏi muốn ổn định, k muốn áp lực tranh giành vị trí.