Infinity Blockchain Labs (IBL) (1)

Sản phẩm 151-300
The Flemington tower District 11 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-13 19:27:25
Bị hủy phỏng vấn phút chót vì lý do cty k tuyển vị trí đó nữa :v cũng không gọi điện luôn làm mình tới nơi ngồi đợi mở mail ra coi mới biết. ban đầu thấy cty rất vui không khí rất tốt. tự nhiên thành ra như này buồn ghê