Incognito (1)

Sản phẩm 1-50
Phu Nhuan, Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 22:04:43
Công bằng mà nói thì ở đây chế độ ok, phúc lợi ăn uống và tiền lương có thể gọi là cao so với thị trường. Tuy nhiên nếu bạn là người thật sự giỏi, cầu tiến và làm sản phẩm có tâm, có nghĩ tới users thì bạn không nên vào :)