IMT Solutions (1)

Dịch vụ 151-300
57 Bau Cat 4 Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-14 00:28:32
Cho mình hỏi những người đã từng làm IMT solutions....Trên ITViec thì để là làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. nhưng khi gửi mail cho ứng viên nhận việc ghi là thứ 2 đến thứ 7. Vậy cho e hỏi cái thời gian làm việc nào là chính xác ạ