iLogic (1)

Sản phẩm 1-50
132- 134, Điện Biên Phủ, Đa Kao District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:57:55
Bỏ đi mà làm người bạn ơi. Công ty lèo tèo mấy người, sếp Vũ thì cả tuần tới cty 1 lần. Đội dev bỏ đi gần hết rồi, chỉ tội mỗi chị Quế