ICHIBA (1)

Sản phẩm 1-50
Ha Noi, Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-14 00:28:29
nội bộ nhân viên đoàn kết không có xích mích gì. Chỉ có đội Sales với Kế Toán hay cãi nhau.Xứng đáng cho 1 * :)