ICC VN (1)

Sản phẩm 1-50
8 Nguyen Hue District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:43:14
Ưu điểm: Văn phòng ở tòa nhà Viettel hiện đại, gần nhiều điểm ăn uống. Công ty thoải mái, đồng nghiệp thân thiện vui vẻ, snack giữ giờ nhiều.Nhược điểm: Chính sách công ty kém, không lo tiền gửi xe cho nhân viên ( tiền gửi xe tòa nhà Viettel đắt ), mức bảo hiểm cơ bản, lương tháng 13 theo doanh thu của công ty ( nghĩa là doanh thu ko có là ko có YEP và lương tháng 13 )