Hương Việt Group (1)

Sản phẩm 51-150
Phạm Hùng Nam Tu Liem Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:43:21
Dung Mama, kế toán kiêm HR chi nhánh ĐN làm như mẹ thiên hạ vậy, chuyên gia sai vặt, ra lệnh cho người khác làm này làm kia, lần nào làm siêng làm cho văn phòng chút xíu chuyện, là la làng, dọa vứt này vứt kia, dẹp này dẹp kia. Gai thật sự.