HPB (1)

Sản phẩm 1-50
Lầu 2,QTSC Building 1, Đg số 14,CVPM Quang Trung, District 12 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:44:57
Công ty này đối với sinh viên mới ra trường muốn học hỏi thì tuyệt vời. Tuy lương ở đây không cao, nhưng xét ở 1 góc độ muốn học hỏi thì vẫn có thể chấp nhận được. Estimate task đồ khá gắt, nhưng đổi lại thì bạn cũng học hỏi được nhiều. Có mì gói, cf, sữa chua, nước ngọt đồ nhưng phải nhắt "đít" heo 5K :D.SV mới ra trường cứ đi theo a Thành mà học hỏi :D