House3D (1)

Sản phẩm 51-150
15 Tòa nhà Toyota Mỹ Đình, Phạm Hùng Nam Tu Liem Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:01:00
Chậm lương nhân viên. Đến khi nghỉ rồi cũng hẹn nên hẹn xuống việc trả lương quá thất vọng