Home Credit Vietnam | PPF (1)

Sản phẩm 1000+
20 Nguyen Dang Giai (Next to Sai Gon Bridge) District 2 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:30:06
Má, đi làm kiếm tiền bỏ công sức ra mà cứ có cảm giác như đi ở tù vậy đóCái gì cũng k đc, thậm chí gđ có việc gấp gọi điện thoại mà cũng k cho nghe điện thoại. Bắt làm hết ngày rồi ra khỏi công ty muốn nghe đt thì nghe