HOIIO (1)

Sản phẩm 1-50
40 Phạm Ngọc Thạch District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:11:31
Mình đã làm ở đây 4 năm, công ty mọi thứ đều tốt: - Công việc tốt - Đồng đội tốt - Sếp tốt - Đãi ngộ tốt - Chính sách tốt