HMD IT JSC - Yes4all (1)

Sản phẩm 51-150
371 Nguyen Kiem Go Vap Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 22:14:10
Có thím HR Alice, do cay cú ứng viên ko đến phỏng vấn nền đăng đàn chê ứng viên thiếu chuyên nghiệp nên tìm cách public bôi nhọ ngta. Hôm nay tình cờ đọc được bài trần tình của ứng viên đó mới vỡ lẽ.HR :https://www.linkedin.com/in/alice-tran-63033685/Victim: https://www.linkedin.com/in/vu-dinh-duy-4b6a30136/Mình public lên đây cho mn né nó ra coi chừng